Best new hotel 1-50 rooms.

In deze categorie kijkt de jury naar het volledige hotelconcept en de uitvoering daarvan. Gelet wordt o.a. op interieur, creativiteit, functionaliteit en vernieuwing. Ook let de jury op ‘de achterkant’: goed werkgeverschap, ondernemerschap en duurzaamheid spelen daarin een belangrijke rol.